msg life ag - Logo
Jezik:  
SI | EN
  |  Login
UAP.Reinsurance Neodvisen, stroškovno učinkovit in prilagodljiv sistem za upravljanje pozavarovanja

Digitalno poslovanje predstavlja določen način razmišljanja. Ko gre za upravljanje pozavarovanja, vse zavarovalnice pričakujejo popolno sistemsko podporo pri obravnavanju izhodnih pozavarovalnih premij, izračunu vseh relevantnih pozavarovalnih vrednosti in poročanju. Zato podjetja, ki so usmerjena k učinkovitosti, iščejo način, s katerim bi vzpostavila red v vse do sedaj utrujajočem obdelovanju dolgih preglednic in kompleksnih statistik.
UAP.Reinsurance je učinkovita oblačna rešitev, ki izpopolni celoten obseg storitev potrebnih za celovito pokrivanje vrednostne verige v življenjskem ciklusu zavarovalnice. Sistem podpira tako proporcionalno kot tudi ne-proporcionalno pozavarovanje, vključno z obveznim in fakultativnim pozavarovanjem. Z našo rešitvijo boste lahko na enem mestu hranili vse pozavarovalne pogodbe in določali pravila za končne pozavarovalne obračune, kadarkoli dostopali do vseh informacij in se v okviru omenjenih pravil povezovali s poljubnim številom pozavarovalnic. Ker je UAP.Reinsurance med drugim tudi uporabniško usmerjen sistem, uporabnikom ne omogoča samo vpogleda v pozavarovane dele zavarovalnih pogodb, ampak tudi v razporeditve pozavarovanih rizikov v sklopu procesa preverjanja rizikov, tj. underwritinga.
Zbirajte, centralizirajte in analizirajte podatke o pozavarovanju natančno in hitro, ne glede na to ali boste našo rešitev vključili v svoje IT okolje kot integriran del vašega sistema, ali vse obstoječe storitve uporabljali kot neodvisen sistem.

PRODUKTNA BROŠURA

arrow down
Pretvarjanje zastarelega v trajnostno

POSLOVNI KATALIZATOR


Naša visoko učinkovita IT-rešitev optimira vaše administrativne procese, omogoča izdatno preslikovanje vseh relevantnih podatkov in nudi enotno sistemsko arhitekturo, s čimer zagotavlja optimalno in varno implementacijo vaših pozavarovalnih poslov.

MOČ OBLAKA


Naša za oblak primerna programska rešitev temelji na arhitekturi mikrostoritev in jo je zaradi tega mogoče namestiti v obliki posnetkov zabojnikov Docker. Oblak prinaša različne možnosti in priložnosti za vaše podjetje, kot na primer sposobnost samodejnega skaliranja, napredno robustnost in samo-ozdravitveni mehanizem, razmnoževanje oz. podvojevanje v različnih podatkovnih središčih in časovnih pasovih, podrobno spremljanje, neprestano dosegljivost (24h/dan), sodobne varnostne tehnologije in drugo.

Avtomatizirani procesi


Možnost vnaprej določenega avtomatiziranega urnika paketnih obdelav vam omogoča občutno povečanje avtomatizacije kompleksnih rutinskih opravil in zmanjšanje potrebnega časa za procesiranje. Naša rešitev znatno zviša vašo produktivnost in kvaliteto procesiranja v digitalnem okolju.

UNIVERZALNNA POVEZLJIVOST


Dobro definirani vmesniki zagotavljajo nemoten potek dela vseh vaših poslovnih procesov. UAP.Reinsurance nenehno podpira varno in zanesljivo izmenjavo informacij in hiter začetek razvoja vse od neposrednega uvoza pogodbenih stanj, tehničnih provizij, škodnih zahtevkov in rezerv iz sistema za administracijo pogodb, izvoza v glavno knjigo in podatkovno skladišče, ter vse do storitve za avtorizacijo in uporabniškega vmesnika.

SPLETNA STORITEV: UNDERWRITING CAPACITY


UAP.Reinsurance nudi sinhrono delovanje s sistemi za upravljanje pogodb, v sklopu procesa preverjanja rizikov, z namenom zagotavljanja informacij o pozavarovalnih deležih in akumulaciji rizikov.

CELOSTNA DevOps STORITEV


Ker je sistem UAP.Reinsurance primeren za oblak, lahko msg life nudi vzpostavljanje in vzdrževanje izvajalnega okolja, vzdrževanje programske opreme in izvajanje operativnih procesov. Modeli financiranja, po katerih se določa stopnja navedenih storitev, so prilagodljivi glede na potrebe vašega podjetja.

arrow down
PREDNOSTI
  • Visoka stopnja zaščitenosti naložb in zagotavljanja varne prihodnosti zaradi v storitve usmerjene sistemske arhitekture in najsodobnejše Java tehnologije
  • Kratek rok implementacije v obdobju približno 2-3 mesecev od začetka projekta do uvedbe, vključno s konfiguracijo in parametrizacijo sistema kot del naše standardne ponudbe
  • Orodja in naša specializiranost za migracijo podatkov zagotavljajo nemoten prehod iz predhodnih sistemov
  • Stroškovno učinkovita rešitev zaradi velikega števila avtomatiziranih procesov in omogočanja efektivne administracije
  • Popolna prilagojenost za oblak, s čimer je zagotovljena večja hitrost, dostopnost, dolgoročnost in zanesljivost celotne rešitve
  • Razpoložljivost celostne storitve v obliki SaaS ali na lokaciji
  • Visoka stopnja integracije s centralnimi sistemi, kot je sistem za upravljanje pogodb, in z obrobnimi sistemi, kot na primer z glavno knjigo ali s podatkovnim skladiščem
  • Funkciji večjezičnosti in več-valutnosti sta del standardnega paketa
  • Uporabniško prijazen sistem z intuitivnim uporabniškim vmesnikom, ki omogoča preprosto konfiguracijo
  • Pozavarovalni obračun omogoča izračun vseh prejemkov in odhodkov cedenta glede na vsako pozavarovalnico
arrow down
KONTAKTNI OBRAZEC